Δίαιτα αμαλία ναστάση


ΒΑΣΩ Κ. ΗΛΙΑΔΗ "ΑΝΘΗ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ"

Προβολές: Transcript 1 Νεοελληνική Λογοτεχνία άριθ. Είχε ήλιο στον ούρανό, στό μικρό κηπάκο μέ τις μισόξερες βραγές, στις ταράτσες τών ολόγυρα σπιτιών.

Ακόμα και τα σύννεφα πού τά δίαιτα αμαλία ναστάση ό μαΐστρος άπό τόν Πάρνη πρός τό Σαρωνικό, είχαν μεγάλα κομμάτια ήλιο μέσ τό λευκό μπαμπάκι τους. Είχε μισοκλείσει τά μάτια καί χαιρόταν τή γαλήνη τοϋ κορμιού της, υστέρα άπό την κρίση τήν πρωινή.

Και μετρούσε τις μέρες στ άναιμικά της δάχτυλα : Κάπου έξήντα μέρες πού άρχισε αύτό καΐ βαστάει.

Ηθική και Οικονομία

Πόσο θά βαστήξει άραγε ; Σήμερα δμως νιώθει πολύ καλύτερα. Φαίνεται πώς πέρασε 6 παροξυσμός. Μπαίνει στην άνάρρωση. Τήν έχουν άφήσει μόνη. Πιό καλά έτσι.

δίαιτα αμαλία ναστάση δίαιτα με λεμόνι και νερό

Τήν έχει κουράσει ή στοργή, ή λάτρα. Κ υστέρα τά μάτια πού τήν κοιτάν μέ κάποια κρυμμένη άγωνία, ενώ τά χείλη λένε ψέματα παρηγοριάς Πώς θάθελε νά πίστευε στά χείλη! Είναι όμως τά μάτια πού τήν άνησυχοϋν Οί μορφίνες τήν έχουν ζαλίσει.

Αλλά δεν είναι δυνατό. Κάποια άλ:λόκοτη πεθυμιά τήν κρατάει ξυπνητή : Νά νιώσει κατάβαθα τήν καλυτέρευσή της. Και νά χαρεΐ τή χαρά του ανοιξιάτικου ήλιου οσο μπορεί πιό πολύ.

δίαιτα αμαλία ναστάση αδυνάτισμα μοσχαρίσιο stroganoff

Είναι πού ό ΰπνος βγάζει τόν άνθρωπο έξω άπό τό συναίσθημα της ζωής, πέρ άπό τό στοχασμό. Κι αυτή θέλει νά νιώθει πώς ζεΐ. Έχει τόσα πράματα νά συλλογιστεί, ν άναπολήσει, τώρα πού ή αρρώστια τήν άφησε ήσυχη.

Τα νέα του συλλόγου

Είναι τόσο δμορφη ή ζωή Πήγαινε μέ τ άλλα τα κορίτσια στό βουνό μέ τά σπερδούκλια, ετσι για περίπατο. Άπό κεί άντίκριζαν τό χωριό μέ τά λουλουδισμένα χαγιάτια, τόν κάμπο τυλιγμένο στό πράσινο βελούδο του νιόφυτου σταριού, τόν ποταμό πού κυλουσε άκόμα κάμποσα μπράτσα νερό μέσ τά δίαιτα αμαλία ναστάση του.

ΒΑΣΩ Κ. Ηλιάδη Μιχ. Βάσω Κ. Ηλιάδη συγγραφέα. Ηλιά- δη συγγραφέα.

Και τή γέφυρα. Όχι, δέν είχε γίνει ή γέφυρα άκόμα.

δίαιτα αμαλία ναστάση αδυνάτισμα 50 κιλά

Έγινε πολύ αργότερα. Την εκανε ό άντρας της δταν πρωτοβγήκε βουλευτής, ναί, έπι Τρικούπη Τώρα θυμήθηκε. Στά έγκαίνια τής γέφυρας δέν έπήγε γιατ ήταν έγκυος τό Χρίστο.

Ήθελε νά πάει, μά ή μητέρα της δέν την άφησε. Άρή ; Που θά πας μέ μιά κοιλιά ώς έκεϊ πέρα ; Δέ ντρέπ σαι τούν κόσμου ; Ό Κωστής 6 άντρας της -πήρε μαζί του τήν Άγγέλα, πού ήταν τότε τεσσάρων χρόνων.

δίαιτα αμαλία ναστάση Υγιείς μπάρες granola αδυνατίσματος

Τό πρώτο τους παιδί Είναι τό καντήλι. Τέλειωσε τό λάδι, και τό λουμίνι τσιτσιρίζει. Πλάι στό κόνισμα του Άι-Γιώργη είναι άποθεμένη ή φωτογραφία τής Αγγέλας.

Αριστομένης Συγγελάκης Δευτέρα