Αδύναμος στα αγγλικά


Τα μαθηματικά είναι το αδύναμο σημείο της.

αδύναμος στα αγγλικά έχασε γρήγορα την κοιλιά και τους γοφούς του

Mathematics is her weak point. The lack of rules and existence of weak rules has given rise to the financial and economic crisis.

EurLex-2 You are weak, old man. I will be quite frank in saying that I say to you quite openly that I do not understand people who on the one hand criticise 'Brussels' - and sometimes that is just as justified as it is to criticise national politics - but at the same time reject the Constitutional Treaty, which is the very instrument we need to help eradicate and rectify the perceived deficiencies. The selection committee must be in a position to base its decisions on αδύναμος στα αγγλικά appraisal of the quality of the projects, as it is possible, with the quantified criteria, to quickly identify the strengths and weaknesses of each project and to discuss them in the steering committee.

Εάν οποιοδήποτε από τα στοιχεία αυτά υπονομευόταν, θα βγαίναμε από την παρούσα κρίση πιο αδύναμοι. If any of these were undercut, then we would emerge from this crisis in a weaker state.

αδύναμος στα αγγλικά πρόγραμμα απώλειας βάρους της μπαλαρίνας

Με αυτή την ψηφοφορία και με το συμβιβασμό για την καταχώριση, θα έχουμε ένα REACH βασισμένο σε αδύναμους, πραγματικά αδικαιολόγητα αδύναμους, όρους. With this vote and the compromise on registration, we are going to get a REACH couched in weak, indeed unduly weak, terms.

Όπως συμβαίνει με όλους τους συμβιβασμούς, υπάρχουν αδύναμα σημεία, τρωτά σημεία στο κείμενο.

As is the case with all compromises, there are weak points, vulnerable points in the text. Οι εργοδότες συχνά εικάζουν ότι οι έγκυες γυναίκες είναι αδύναμες και ευάλωτες.

Αγγλο-ελληνικό Λεξικό

Employers often assume that pregnant women are weak and defenceless. Οι χώρες ΑΚΕ έχουν επίσης εξαιρετικά αδύναμες οικονομίες.

Δεν πίστευα ότι ο Τομ θα ήταν πολύ αδύναμος για να το κάνει αυτό. I didn't think Tom would be too weak to do that. Αδάμ είναι αδύναμος. Δεν μπορούσε να σηκώσει το σκυλί μου! Adam is a weakling.

The ACP countries also have extremely weak economies. Επί αδύναμος στα αγγλικά ετών, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εκπληρώνει αρτιότατα το καθήκον του, προασπίζοντας τους αδύναμους και τους διωκόμενους.

αγγλική μετάφραση του όρου «αδύναμος»

For many years, the European Court of Human Rights has fulfilled its role very well, defending the weak and the persecuted. Τα ηλεκτρικά οχήματα βοηθούν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, που έχουν ένα αδύναμο σημείο: είναι ακανόνιστες.

αδύναμος στα αγγλικά Μπορώ να χάσω βάρος σε 7 εβδομάδες

Αδύναμος στα αγγλικά vehicles help renewable energies, which have a weak spot: they are irregular.