Ιδανική τιμή emag


Habig, σε συνέντευξή του στο InBusinessNews διαμηνύει πως η Κύπρος μπορεί να προσελκύσει ένα ευρύ φάσμα ταξιδιωτών και να σταθεί επάξια έναντι των ανταγωνιστικών της προορισμών. Όπως υποδεικνύει, προκειμένου να ξεχωρίσουν ακόμη περισσότερο από τον ανταγωνισμό, οι τοπικοί φορείς της τουριστικής βιομηχανίας πρέπει να επικεντρωθούν περισσότερο στην προώθηση της χώρας ως ολόχρονου προορισμού. Διαβάστε ακόμα: Οκτώ μεγάλα έργα που αναβαθμίζουν τη Λεμεσό Εκφράζοντας ακριβώς και την θέληση του ομίλου να καθιερώσει την Κύπρο ως ολόχρονο προορισμό, o Mario Habig επισημαίνει πως η χώρας μας δεν είναι ακόμα γνωστή σε πολλούς παραθεριστές, αν και είναι ιδανική για τον συνδυασμό

Ειδικές δράσεις II. Λεπτομερής ανάλυση της μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο, υπό το φως των αποδεικτικών στοιχείων II. Συναφή άρθρα άλλων οδηγιών II. Περαιτέρω αποδεικτικά στοιχεία για τη μεταφορά στο εθνικό ιδανική τιμή emag II. Αποδεικτικά στοιχεία από την Επιτροπή II. Αποδεικτικά στοιχεία από τη μελέτη εφαρμογής II. Άλλα επιλεγμένα προφορικά και έγγραφα αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τη μεταφορά στο ιδανική τιμή emag δίκαιο Συμπεράσματα I.

Εισαγωγή I. Η εντολή προσδιορίζει περαιτέρω αυτό το τμήμα αναπαράγοντας την αιτιολογική σκέψη 7 της οδηγίας 3ΟΑΖ που αφορά «την εποπτεία της χρηματοοικονομικής ευρωστίας της ασφαλιστικής επιχείρησης, ιδίως όσον αφορά τη φερεγγυότητά της και τη σύσταση επαρκών τεχνικών αποθεματικών, καθώς και την κάλυψη αυτών των αποθεματικών από νομισματικώς αντίστοιχα στοιχεία ενεργητικού».

Αυτή η ανάλυση της μεταφοράς ιδανική τιμή emag οδηγιών στο εθνικό δίκαιο και της εφαρμογής τους πρέπει να πραγματοποιηθεί σε σχέση με τις ειδικές συνθήκες που αφορούν την Equitable Life Assurance Society ELASκαθώς και από τη σκοπιά ολόκληρου του κλάδου της ασφάλειας ζωής, ιδίως σε σχέση με το ρυθμιστικό καθεστώς του. Κατά συνέπεια, η επιτροπή πρέπει να προσδιορίσει καταρχάς τις διατάξεις του εθνικού δικαίου που προορίζονται να θέσουν σε ισχύ τις απαιτήσεις των οδηγιών και να εξετάσει εάν οι εν λόγω απαιτήσεις μεταφέρθηκαν πλήρως και εγκαίρως.

χάστε βάρος 1 μήνα για αθλήματα απώλειας βάρους

Δεύτερον, η επιτροπή καλείται να εξετάσει εάν οι διάφορες βρετανικές αρχές εφάρμοσαν τις εθνικές νομικές διατάξεις που μετέφεραν την οδηγία σύμφωνα όχι μόνον με τη βρετανική αλλά και με την κοινοτική νομοθεσία. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να διευκρινίσει τις σχετικές αρμοδιότητες των διαφόρων χρηματοοικονομικών αρχών που συμμετείχαν στην εποπτεία της εταιρείας Equitable Life κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς.

Πρέπει να διεξαχθούν λεπτομερείς έρευνες, προκειμένου να διαπιστωθεί από ποιον, πότε και με ποιον τρόπο πραγματοποιήθηκε η εποπτεία της φερεγγυότητας και των λογιστικών και αποθεματικών πρακτικών της εταιρείας Equitable Life, καθώς και πώς ανταποκρίθηκαν οι αρχές στις πιθανές αδυναμίες.

Στο παρόν μέρος Σημείο II. Το συγκεκριμένο τμήμα αυτού του μέρους συνδέεται στενά με το Μέρος V της παρούσας έκθεσης σχετικά με τις ιδανική τιμή emag αδυναμίες της Επιτροπής.

Έχασα 7 κιλά σε 2 εβδομάδες δίαιτα για μια εβδομάδα για να χάσετε βάρος

Το πεδίο οδηγία και χρόνος Η οδηγία Η εντολή περιορίζει το πεδίο της εξεταστικής επιτροπής στην 3ΟΑΖ, που εγκρίθηκε τοκαι στην οδηγία που την κωδικοποίησε εφεξής, «κωδικοποιημένη οδηγία 2 » ή ΚΟιδανική τιμή ιδανική τιμή emag οποία εγκρίθηκε το Ωστόσο, πρέπει να επισημανθεί ότι και οι προγενέστερες οδηγίες, που τροποποιήθηκαν από την 3ΟΑΖ και στη συνέχεια κωδικοποιήθηκαν από την ΚΟ, χρήζουν επίσης εξέτασης, ήτοι η πρώτη 1ΟΑΖ και η δεύτερη 2ΟΑΖ οδηγία σχετικά με την ασφάλεια ζωής, που χρονολογούνται από το και το αντίστοιχα.

Το γεγονός ότι η 3ΟΑΖ δεν είναι το μοναδικό νομικό κείμενο που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι καίριας σημασίας. Επιπλέον, οιαδήποτε άλλη κοινοτική νομοθεσία ιδανική τιμή emag εφαρμοστέα στην υπόθεση που διερευνά η εξεταστική επιτροπή για την οικονομική κρίση της εταιρείας Equitable LifeAssurance Society χρήζει ομοίως εξέτασης.

Για τους σκοπούς αυτής δίαιτα oana cuzino έρευνας, όλες οι αναφορές σε άρθρα θα αφορούν την 3ΟΑΖ και σε ορισμένες περιπτώσεις, αν κριθεί αναγκαίο, τα αντίστοιχα άρθρα από άλλες οδηγίες ή από την ΚΟ θα παρατίθενται σε παρενθέσεις. Αν υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των διατάξεων που περιέχονται σε διάφορες οδηγίες, αυτές θα προσδιορίζονται επακριβώς. Για τον σκοπό της αναγνώρισης των άρθρων, είναι χρήσιμο να μελετηθεί ο πίνακας αντιστοιχίας στο παράρτημα VI της ΚΟ.

Χρονική περίοδος Σύμφωνα με την εντολή, η περίοδος κάλυψης της έρευνας ξεκινά από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της 3ΟΑΖ 1η Ιουλίου και λήγει με τα κύρια γεγονότα που σημειώθηκαν στην υπόθεση της ELAS, δηλαδή το Παρόλα αυτά, για τους σκοπούς της έρευνας, και όπως εξηγήθηκε ανωτέρω, είναι απαραίτητο να αναλυθούν τα γεγονότα πριν από τοτόσο ως προς τις χρονικές περιόδους κατά τις οποίες ίσχυαν η 1ΟΑΖ και η 2ΟΑΖ όσο και ως προς την όλη διαδικασία έγκρισης της 3ΟΑΖ πριν από το Επιπλέον, η εντολή αναφέρει επίσης το έτος ως αφετηρία των ερευνών όσον αφορά τους ισχυρισμούς κατά των ρυθμιστικών αρχών του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ως εκ τούτου, σε γενικές γραμμές, η περίοδος αναφοράς καλύπτει το χρονικό διάστημα Συνεπώς, αυτά είναι τα βασικά στοιχεία που θα πρέπει να αποτελέσουν τον πυρήνα της έρευνας για τα ζητήματα της ορθής μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και της εποπτείας. Η 3ΟΑΖ, η οποία αργότερα συμπληρώθηκε και αναπτύχθηκε από την ΚΟ τουείναι το βασικό κείμενο που διέπει την ενιαία αγορά της ασφάλισης ζωής στην ΕΕ. Τα βασικά αξιώματα του κειμένου είναι οι αρχές της ενιαίας άδειας και της αμοιβαίας αναγνώρισης. Η οδηγία ενσωμάτωσε τις κύριες διατάξεις που περιέχονται στην 1ΟΑΖ του χορήγηση άδειας στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις από αρμόδια αρχή, σύσταση επαρκών τεχνικών αποθεματικών και περιθωρίου φερεγγυότητας και στην 2ΟΑΖ τουη οποία επέτρεπε στους παρόχους ασφάλισης ζωής να επωφεληθούν από την ελευθερία διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών για πρώτη φορά.

  1. adidas superstar dama emag shoes online store
  2. Ο Νο. 3 ταξιδιωτικός πράκτορας στην Ευρώπη | IN Business News | Τουρισμός - Εστίαση
  3. Μπορείτε να χάσετε βάρος διαβάζοντας
  4. Легенда гласила, что некогда был построен корабль, который облетел Космос за время между восходом и закатом.
  5. Θέλω να χάσω βάρος και δεν έχω καμία φιλοδοξία
  6. ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την κρίση της Equitable Life Assurance Society
  7. Συμβουλές για το πώς να χάσετε βάρος πιο γρήγορα

Η γενική προσέγγιση που διέπνεε την 3ΟΑΖ συνίστατο στη δημιουργία ενός ορισμένου βαθμού εναρμόνισης, ο οποίος θεωρείτο ένα ουσιώδες βήμα για την επίτευξη της αμοιβαίας αναγνώρισης των αδειών και των συστημάτων προληπτικού ελέγχου. Η οδηγία κατέστησε συνεπώς δυνατή τη χορήγηση μιας ενιαίας άδειας με ιδανική τιμή emag σε ολόκληρη την Κοινότητα και κατοχύρωσε την αρχή της εποπτείας από το κράτος μέλος καταγωγής.

Ο στόχος ιδανική τιμή emag η προώθηση της οικονομικής αποδοτικότητας και της ολοκλήρωσης της αγοράς, επιτρέποντας στους ασφαλιστές να δραστηριοποιούνται στο σύνολο της ΕΕ μέσω του ανοίγματος γραφείων ή μέσω της διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών.

αποδυνάμωση της διεθνούς διατροφής φυλλάδιο σταγόνας μπλοκ όρεξης

Αυτό θα έδινε στους καταναλωτές μια ευρύτερη επιλογή ασφαλιστών και ασφαλιστικών προϊόντων, παρέχοντάς τους ταυτόχρονα τη γνώση ότι όλοι οι ασφαλιστές θα υπόκεινται σε συγκρίσιμα ελάχιστα πρότυπα.

Η έρευνα για τους ισχυρισμούς που αφορούν τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο και την εφαρμογή πρέπει να αξιολογήσει αν η μεταφερθείσα βρετανική νομοθεσία και η ρυθμιστική πρακτική του Ηνωμένου Βασιλείου είναι σύμφωνες τόσο με το γράμμα όσο και το πνεύμα της οδηγίας.

Nagyító szemüveg | Glasses, Magnifying lens, Reading glasses

Όσον αφορά τις αρχές και μεθόδους της χρηματοοικονομικής εποπτείας, η οδηγία τροποποιεί σημαντικά το πεδίο αρμοδιότητας των εποπτικών αρχών του κράτους μέλους καταγωγής και του κράτους μέλους υποδοχής.

Προβλέπει βασικά ότι οι αρχές του ιδανική τιμή emag μέλους καταγωγής είναι υπεύθυνες για την εποπτεία «του συνόλου των δραστηριοτήτων» της ασφαλιστικής επιχείρησης που έχει την εταιρική της έδρα στο έδαφός του και, κατά συνέπεια, περιορίζει την εποπτική εξουσία των αρχών του κράτους μέλους υποδοχής επί των ευρωπαϊκών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην επικράτειά τους. Προκειμένου να διευκολυνθεί η ανταλλαγή πληροφοριών που είναι απαραίτητες για την εποπτεία των επιχειρήσεων ιδανική τιμή emag δραστηριοποιούνται σε περισσότερα από ένα κράτη μέλη, η οδηγία εισάγει διάφορες εξαιρέσεις στην υποχρέωση τήρησης απορρήτου του ελεγκτή, επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών και επιβάλλει στους ελεγκτές την υποχρέωση να γνωστοποιούν γεγονότα ή αποφάσεις που είναι δυνατόν να θίξουν τη συνέχεια της εκμετάλλευσης της επιχείρησης.

Μια σειρά διατάξεων είναι αφιερωμένες στην πρόβλεψη της απαραίτητης εναρμόνισης των χρηματοδοτικών εγγυήσεων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Λεπτομερείς κατευθυντήριες γραμμές και αρχές ιδανική τιμή emag για τα τεχνικά αποθεματικά, τα στοιχεία ενεργητικού που αντιπροσωπεύουν τα εν λόγω αποθεματικά και τις μεθόδους υπολογισμού τους, τον καθορισμό των κατηγοριών τοποθετήσεως κεφαλαίου και αποτίμησης των στοιχείων του ενεργητικού, τους κανόνες νομισματικής αντιστοιχίας και τον τόπο των στοιχείων του ενεργητικού.

Αντίστοιχα, άλλα άρθρα προβλέπουν τον συντονισμό των κανόνων που αφορούν τα περιθώρια φερεγγυότητας, τα στοιχεία που τα συγκροτούν και το ελάχιστο περιθώριο το περίφημο σπα της πόρτας αδυνατίσματος που πρέπει να εφαρμόζεται για κάθε ασκούμενο κλάδο ασφαλιστικής δραστηριότητας. Η οδηγία περιλαμβάνει επίσης διατάξεις που αποβλέπουν στην περαιτέρω εναρμόνιση των κανόνων διεξαγωγής εργασιών, περιλαμβανομένων εκείνων που διέπουν την ενημέρωση η οποία πρέπει να παρέχεται στους αντισυμβαλλόμενους και τον ελάχιστο χρόνο καταγγελίας της σύμβασης, δυνατότητα την οποία πρέπει να έχουν οι αντισυμβαλλόμενοι.

προϊόντα αδυνατίσματος και καύσης λίπους συνταγές αδυνατίσματος με νηστίσιμο φαγητό

Η ενοποιημένη οδηγία του ΕΟ Στόχος της αναδιατυπωμένης οδηγίας του ήταν να ενοποιήσει τις κοινοτικές διατάξεις για την ασφάλεια ζωής, προκειμένου να παράσχει στο κοινό ένα ενιαίο, σαφές και κατανοητό κείμενο. Οι μοναδικές νέες διατάξεις αφορούν: τον ορισμό της ρυθμιζόμενης αγοράς, τις ημερομηνίες που αφορούν τις δραστηριότητες των πολυκλαδικών επιχειρήσεων, τον υπολογισμό των μελλοντικών κερδών, την υποβολή ενός προγράμματος δραστηριοτήτων για την ίδρυση υποκαταστήματος από επιχείρηση τρίτης χώρας στην ΕΕ, την κατάργηση των παρεκκλίσεων και τα κεκτημένα δικαιώματα υποκαταστημάτων.

Ιδανική τιμή emag οδηγία αυτή τροποποίησε αρκετές οδηγίες για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, μεταξύ των ιδανική τιμή emag και την 3ΟΑΖ, με στόχο την ενίσχυση των εξουσιών των εποπτικών αρχών προκειμένου να προληφθεί η απάτη όταν λεπτή για απώλεια βάρους χρηματοπιστωτική επιχείρηση αποτελεί μέρος ενός ομίλου.

Ειδικότερα, η εν λόγω οδηγία ρυθμίζει την κοινολόγηση πληροφοριών του ομίλου στις αρμόδιες αρχές και ορίζει και διασαφηνίζει έννοιες όπως «στενοί δεσμοί». Η οδηγία απαιτεί επίσης να ενημερώνει ο ελεγκτής ταχέως τις αρμόδιες αρχές όταν λάβει γνώση ορισμένων γεγονότων, τα οποία είναι ικανά να επηρεάσουν σοβαρά τη χρηματοπιστωτική κατάσταση ή τη διοικητική και λογιστική οργάνωση της χρηματοπιστωτικής επιχείρησης.

adidas originals high tops black jeans sale 2016

Αποβλέπει στην ενίσχυση των απαιτήσεων περιθωρίου φερεγγυότητας για τις επιχειρήσεις ασφάλισης ζωής, προκειμένου να εξασφαλιστούν επαρκείς κεφαλαιακές απαιτήσεις. Για τον ιδανική τιμή emag αυτό, το προηγούμενο καθεστώς για το περιθώριο φερεγγυότητας που ίσχυε από τη δεκαετία του μεταβλήθηκε: τέθηκε ένα όριο για τη δυνατότητα συνυπολογισμού μελλοντικών κερδών στο διαθέσιμο περιθώριο φερεγγυότητας και εισήχθη η υποχρέωση να καταργηθεί σταδιακά μέχρι το Δεύτερον, το υφιστάμενο ελάχιστο κεφάλαιο εγγύησης αυξάνεται και προσαρμόζεται περιοδικά στον πληθωρισμό.

Τέλος, ενισχύεται η έγκαιρη παρέμβαση από τη ρυθμιστική αρχή για την ανάληψη διορθωτικών ενεργειών όταν η οικονομική κατάσταση της επιχείρησης επιδεινώνεται και απειλούνται τα δικαιώματα των κατόχων ασφαλιστηρίων συμβολαίων. Η οδηγία αυτή αποτελεί την πρώτη πρωτοβουλία για την απομάκρυνση από μια ρυθμιστική προσέγγιση που επικεντρώνεται σε έναν συγκεκριμένο τομέα, προκειμένου να αντιμετωπιστούν ιδανική τιμή emag προκλήσεις που παρουσιάζουν οι χρηματοπιστωτικοί όμιλοι ετερογενών δραστηριοτήτων, για παράδειγμα μέσω της απαίτησης για τη δημιουργία κατάλληλων διαύλων επικοινωνίας μεταξύ των εποπτικών αρχών που είναι υπεύθυνες για τους διάφορους χρηματοπιστωτικούς κλάδους.

yeezy triple white indonesia live score

Η «διαδικασία Lamfalussy» ιδανική τιμή emag από τέσσερα επίπεδα: - Επίπεδο 1: Το ΕΚ και το Συμβούλιο εγκρίνουν νομοθεσία στο πλαίσιο της διαδικασίας συναπόφασης, προσδιορίζοντας τις αρχές ιδανική τιμή emag και τις κατευθυντήριες γραμμές για τις εκτελεστικές αρμοδιότητες. Καθώς οι δραστηριότητες αντασφάλισης που ασκούνται από εξειδικευμένο αντασφαλιστή δεν υπάγονταν τότε στο δίκαιο της ΕΕ, υιοθετήθηκε μια ειδική οδηγία με την οποία θεσπίστηκε το νομικό πλαίσιο για αυτήν τη δραστηριότητα και αντιμετωπίζονταν οι αδυναμίες των υφιστάμενων διατάξεων, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα σημαντικές διαφορές στο επίπεδο της εποπτείας των επιχειρήσεων αντασφάλισης στην ΕΕ, και αυτό με τη σειρά του δημιούργησε εμπόδια στην άσκηση των αντασφαλιστικών δραστηριοτήτων.

παραγγείλετε τα πιο αποτελεσματικά χάπια απώλειας βάρους αποτελεσματικό ρόφημα για απώλεια βάρους στο σπίτι

Το σχέδιο αυτό βρίσκεται υπό επεξεργασία εδώ και αρκετά χρόνια και αναμένεται να παρουσιαστεί από την Επιτροπή τον Ιούλιο του Τα κύρια στοιχεία της πρότασης είναι η εναρμόνιση των προτύπων κεφαλαιακής επάρκειας και η ανάπτυξη κανόνων που θα βασίζονται περισσότερο στον κίνδυνο, σε μια προσπάθεια να υπάρξει καλύτερη αντιστοίχηση των απαιτήσεων του περιθωρίου φερεγγυότητας με τον αληθινό κίνδυνο που αντιμετωπίζουν οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις, καθώς και ενίσχυση των εξουσιών παρέμβασης των ρυθμιστικών αρχών του ασφαλιστικού τομέα.

Οι εμπειρογνώμονες κλήθηκαν να εξετάσουν τον τρόπο με τον οποίο οι διατάξεις περί προληπτικής εποπτείας και περί κανόνων διεξαγωγής των εργασιών των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, όπως αναφέρονται στις σχετικές κοινοτικές οδηγίες, μεταφέρθηκαν στο δίκαιο του Ηνωμένου Βασιλείου.

τέλειο τσάι για απώλεια βάρους πόσα κιλά μπορείτε να χάσετε σε 2 εβδομάδες

Η μελέτη προσδιόριζε για καθεμία από τις εν λόγω διατάξεις τις αντίστοιχες διατάξεις του βρετανικού δικαίου και ανέφερε πότε τέθηκαν σε ισχύ, χρησιμοποιώντας έναν πίνακα μεταφοράς. Στη συνέχεια, η μεταφορά της νομοθεσίας στο Ηνωμένο Βασίλειο συγκρίθηκε με τη νομοθεσία εφαρμογής στην Ιρλανδία, τη Γερμανία και την Ισπανία.

Ο Νο. 3 ταξιδιωτικός πράκτορας στην Ευρώπη «ψηφίζει» Κύπρο

Τα περιεχόμενα της μελέτης τροφοδότησαν με δεδομένα το παρόν έγγραφο εργασίας. L της 9. Το γεγονός ότι το Ηνωμένο Βασίλειο εφάρμοσε την οδηγία με κατακερματισμένο τρόπο το γεγονός δηλαδή ότι η οδηγία δεν μεταφέρθηκε με ενσωμάτωση σε έναν ενιαίο εθνικό νόμο αλλά διασκορπίστηκε σε διάφορα νομοθετήματα ποικίλης νομικής ισχύος δεν κρίνεται εξ αρχής χρήσιμο.

Ένας από τους στόχους της έρευνας αυτής είναι να προσδιορίσει αν αυτός ο τρόπος μεταφοράς δημιούργησε δυσκολίες που εμπόδισαν την αποτελεσματική ρύθμιση. Ένας δεύτερος στόχος θα ήταν να εξακριβωθεί αν οι αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές εκπλήρωσαν πράγματι τις απαιτήσεις του εθνικού δικαίου και, κατά συνέπεια, της κοινοτικής οδηγίας. Ενδεχομένως η οδηγία να μεταφέρθηκε πλημμελώς στο εθνικό δίκαιο και οι ρυθμιστικές αρχές να εφάρμοσαν πιστά ελαττωματική και ανεπαρκή εθνική νομοθεσία· από την άλλη πλευρά, αυτό που θα μπορούσε επίσης να συμβαίνει είναι ότι η οδηγία μεταφέρθηκε πιστά και ολοκληρωμένα, αλλά οι ρυθμιστικές αρχές δεν εκπλήρωσαν στο έπακρο τις υποχρεώσεις τους και δεν τήρησαν ούτε το γράμμα ούτε και το πνεύμα του κοινοτικού και του βρετανικού δικαίου.

adidas superstar dama emag shoes online store | Name It Βρεφική Μπλούζα Φούτερ

Αντίστροφα, ιδανική τιμή emag τα δύο αυτά σενάρια θα μπορούσαν να αποδειχθούν λανθασμένα, δηλαδή να αποδειχθεί ότι η κοινοτική οδηγία μεταφέρθηκε ορθά στο εθνικό δίκαιο αλλά και οι ρυθμιστικές αρχές ενήργησαν ικανοποιητικά.

Τέλος, θα μπορούσε η εικόνα να είναι ανάμεικτη εσφαλμένη μεταφορά που επιδεινώνεται από εσφαλμένη εφαρμογή. Τα αποτελέσματα αυτών των ερευνών θα παρουσιαστούν λεπτομερώς στα συμπεράσματα του παρόντος μέρους της έκθεσης. Επιπλέον, αυτά τα συμπεράσματα τροφοδοτούν το περιεχόμενο του Μέρους V για τις συστηματικές αδυναμίες της Επιτροπής και το πώς αυτές συνέβαλαν στην κρίση της ELAS. Σε αυτό το μέρος θα αναπτυχθεί επίσης η έννοια της εφαρμογής που χρησιμοποιείται ως σημείο αναφοράς στο σύνολο της έκθεσης της εξεταστικής επιτροπής.

Η μεθοδολογία που ιδανική τιμή emag ακολουθηθεί είναι η εξής: καταρχάς, θα προσδιοριστούν μία προς μία οι βασικές διατάξεις της 3ΟΑΖ που αφορούν την υπόθεση της ELAS, ιδίως όσον αφορά την εποπτεία της χρηματοοικονομικής ευρωστίας, την κατάσταση της φερεγγυότητάς της και τη σύσταση επαρκών τεχνικών αποθεματικών· δεύτερον, θα προσδιοριστούν και θα αναλυθούν οι αντίστοιχες διατάξεις εφαρμογής στο δίκαιο του Ηνωμένου Βασιλείου, προκειμένου να διαπιστωθεί αν πληρούν τις απαιτήσεις ποιότητας της οδηγίας· τρίτον, θα αξιολογηθούν οι επιδόσεις των ρυθμιστικών αρχών λαμβάνοντας υπόψη τα όρια, τα σημεία αναφοράς και τις απαιτήσεις που καθορίζονται σε αυτές τις αντίστοιχες διατάξεις, καθώς και στην οδηγία.

Για τον σκοπό αυτό, οι κύριες πηγές αποδεικτικών στοιχείων, πέρα από την ίδια την οδηγία και τις βρετανικές διατάξεις, θα είναι οι πληροφορίες που ελήφθησαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η μελέτη εφαρμογής που διενήργησε η εταιρεία Wilde Sapte, τα προφορικά αποδεικτικά στοιχεία ιδανική τιμή emag παρασχέθηκαν κατά τη διάρκεια των ακροάσεων ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο αποδεικτικό στοιχείο περιέχεται στον κατάλογο με τα επίσημα έγγραφα αποδεικτικά στοιχεία.