Το καθεστώς απώλειας βάρους της μεγάλης τράπεζας


ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Η Εθνική Τράπεζα διευκολύνει την εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων στις διεθνείς αγορές Με τα εργαλεία της Εθνικής Τράπεζας, ο επιχειρηματίας μπορεί να κάνει σίγουρα βήματα εξωστρέφειας, έχοντας στο πλευρό του έναν πολύτιμο και αξιόπιστο το καθεστώς απώλειας βάρους της μεγάλης τράπεζας.

Αν και τα τελευταία 30 χρόνια έχει καταγραφεί αύξηση της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας μέσω την ανοδικής πορείας των εξαγωγών, ακόμα παραμένει κάτω από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

το καθεστώς απώλειας βάρους της μεγάλης τράπεζας

Αυτοί οι παράγοντες, έχουν ως αποτέλεσμα την υστέρηση σε πεδία όπως το μέγεθος των επιχειρήσεων, οι πράσινες επενδύσεις, η ψηφιοποίηση και η καινοτομία. Σε αυτά προστίθενται η πίεση από την κλιματική αλλαγή, οι διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα λόγω της Πανδημίας και οι γεωπολιτικές αναταράξεις λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

Το ζωτικό αυτό θέμα για την οικονομία μας αναλύθηκε και συζητήθηκε διεξοδικά σε διαδικτυακή εκδήλωση που διοργάνωσε η Εθνική Τράπεζασε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εξαγωγέωνπαρουσία της Προέδρου του Συνδέσμου κ.

το καθεστώς απώλειας βάρους της μεγάλης τράπεζας

Χριστίνας Θεοφιλίδη. Στην εκδήλωση, στην οποία αναλύθηκαν οι τρόποι με τους οποίους η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις εξαγωγικές προσπάθειες των Ελλήνων επιχειρηματιών συμμετείχαν και τοποθετήθηκαν επίσης, η κ.

Τζέση Βουμβάκη, Deputy Chief Economist, η κ. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις εξαγωγικές προσπάθειες των Ελλήνων επιχειρηματιών Για τη στήριξη της δυναμικής των εξαγωγικών επιχειρήσεων και της ανάπτυξής τους στις διεθνείς αγορές, η Εθνική Τράπεζα, έχει δημιουργήσει μια σειρά από κατάλληλα εργαλεία.

Η Εθνικής Τράπεζα υποστηρίζει πως μετά την εξαγορά της Τράπεζας της Ανατολής, οι μετοχές αυτής έχουν ακυρωθεί και οι απαιτήσεις των μετόχων έχουν ουσιαστικά εκμηδενιστεί. Ωστόσο, η ΕΤΕ, δεν απαντά στους ισχυρισμούς των μετόχων, πως πρόκειται για μετοχές χρυσού και όχι χρημάτων. Σύμφωνα με το περιεχόμενο της σύμβασης συγχώνευσης η οποία είχε εγκριθεί από τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων των δύο τραπεζώνη Εθνική Τράπεζα ανέλαβε την υποχρέωση να καταβάλει στους μετόχους της Τράπεζας Ανατολής ως τίμημα εξαγοράς το ποσό των δραχμών και όχι σε οποιοδήποτε άλλο νόμισμα ανά μετοχή. Από το ποσό αυτό, οι 50 δρχ.

Πρόκειται για ένα πλέγμα υπηρεσιών που καλύπτουν κάθε ανάγκη των Ελλήνων εξαγωγέων όπως όπως οι Χρηματοδοτικές λύσειςπου συμβάλλουν στην ενίσχυση ρευστότητας και τη χρηματοδότητηση παγίων δάνεια παγίων και εξοπλισμού, leasing καθώς και η συμμετοχή σε αναπτυξιακά προγράμματα ευρωπαϊκών φορέων. Ακόμα, οι Λύσεις εισπράξεων και πληρωμώναφορούν μεταξύ άλλων την πλατφόρμα e-commerce i-bank e-Simplify που βοηθά τον επιχειρηματία να δημιουργήσει το δικό του online κατάστημα, τη λύση Key2Pay για πώς να χάσετε μόνο λίπος μπορεί να κάνει ηλεκτρονικές πωλήσεις με κάρτες χωρίς e-shop, και το OnePay για την αυτοματοποίηση εισπράξεων τιμολογίων.

Επιπλέον, μια σειρά από Ψηφιακά εργαλεία διευκολύνουν τον επιχειρηματία στις συναλλαγές του.

το καθεστώς απώλειας βάρους της μεγάλης τράπεζας

Τα Digital και Mobile Banking, οι εξειδικευμένες πλατφόρμες ψηφιακών συναλλαγών i-Bank Trade Financee-Factoring και APIs δίνουν την ευκαιρία, ακόμα και στις πολύ μικρές επιχειρήσεις, να εκμεταλλευτούν όλες τις δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Τέλος, η Εθνική Τράπεζα έχει δημιουργήσει Επιχειρηματικά οικοσυστήματα για να διευκολύνει τη διασύνδεση των επιχειρήσεων των πελατών της τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

το καθεστώς απώλειας βάρους της μεγάλης τράπεζας

Για παράδειγμα, μέσω της συνεργασίας με το eBayο πελάτης επωφελείται από μια σειρά ειδικών προνομίων, λόγω της σχέσης - συνεργασίας του με την Εθνική Τράπεζα.

Λύσεις προστιθέμενης αξίας για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις Η προώθηση της εξωστρέφειας της κάθε επιχείρησης αποτελεί ένα κρίσιμο στοίχημα για την Εθνική Τράπεζα, η οποία σκύβει πάνω από τις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε επιχειρηματία, μέσα από μια σειρά λύσεων. Μια από αυτές είναι το Trade Financeμε κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία που καλύπτουν όλη την εφοδιαστική αλυσίδα με εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργαζόμενων τραπεζών στο εξωτερικό, βοηθώντας την ελληνική επιχείρηση σε κάθε προσπάθεια επέκτασης σε νέες αγορές.

  • Ρωσική Αυτοκρατορία - Βικιπαίδεια
  • Συνέντευξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα στη Ναυτεμπορική
  • Η Εθνική Τράπεζα διευκολύνει την εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων | Οικονομία Ειδήσεις
  • Δίαιτα γρήγορης απώλειας βάρους
  • Το μπρόκολο με βοήθησε να χάσω βάρος
  • Απώλεια βάρους 70 κιλά

Οι ειδικές λύσεις χρηματοδότησης συμβάλλουν στην ενίσχυση της διαπραγματευτικής δυνατότητας της κάθε επιχείρησης, μέσα από την πρόωρη καταβολή ενέγγυας πίστωσης σε προμηθευτές. Ενώ, οι λύσεις Διεθνούς Εμπορίου δίνουν στον επιχειρηματία τη δυνατότητα να παρακολουθεί τις εισαγωγές και τις εξαγωγές, αλλά και να πραγματοποιεί διακανονισμούς εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια μέσα από την πλατφόρμα i-bank Trade Finance χωρίς να χρειαστεί να μετακινηθεί από το γραφείο του.

Ληξιπρόθεσμες οφειλές είτε λόγω δανείου είτε από αλληλόχρεο λογαριασμό. Προσδιορισμός του ανωτέρω ύψους των τόκων που μπορούν να ζητηθούν νόμιμα με το καθεστώς του ν. Συμβάσεις χορήγησης πιστωτικής κάρτας και βιβλιαρίων καταθέσεως. Είναι καταχρηστικοί οι όροι: 1.

Τα περιθώρια ανάπτυξης του Factoring στην Ελλάδα είναι σημαντικά και μπορεί να δώσει μεγάλη ώθηση στην ανάπτυξη των εξαγωγικών επιχειρήσεων. Αρκεί να αναφέρουμε ότι το Factoring προσφέρει κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου και άμεση ρευστότητα, αφού η χρηματοδότηση παρέχεται άμεσα, με βάση τις εξαγωγές που έχουν πραγματοποιηθεί, χωρίς πρόσθετες εξασφαλίσεις, με δυνατότητα ασφάλισης του πιστωτικού κινδύνου Factoring χωρίς αναγωγή και σε συνδυασμό με άλλες τραπεζικές χρηματοδοτήσεις.

το καθεστώς απώλειας βάρους της μεγάλης τράπεζας

Το συμπέρασμα από όλα τα παραπάνω είναι ότι μέσα από τη στρατηγική της Εθνικής Τράπεζας για την ανάπτυξη των ελληνικών εξαγωγών καθώς και τις λύσεις και τα εργαλεία που προσφέρει, ο Έλληνας επιχειρηματίας μπορεί να κάνει σταθερά βήματα εξωστρέφειας της επιχείρησής του, με την ασφάλεια ενός πολύτιμου και αξιόπιστου συμμάχου.

Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.

το καθεστώς απώλειας βάρους της μεγάλης τράπεζας