Το λεξικό του ορισμού της απώλειας βάρους, Λεξικό Διατροφής


Αποτοξίνωση

Παρά το γεγονός ότι τοη Ευρωπαϊκή Ομάδα Εργασίας για τη Σαρκοπενία στους Ηλικιωμένους EWGSOP δημοσίευσε έναν ορισμό τη σαρκοπενία, εν τούτοις το δημοσιεύτηκε αναθεώρηση τις κατευθυντήριες οδηγίες για τη σαρκοπενία, διότι έκρινε απαραίτητη μια ενημέρωση, που να αντικατοπτρίζει τα επιστημονικά δεδομένα που έχουν το λεξικό του ορισμού της απώλειας βάρους από τότε.

Η σαρκοπενία αναγνωρίζεται πλέον επίσημα ως μυϊκή νόσος με κωδικό διάγνωσης ICDMC που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη χρέωση της περίθαλψης σε ορισμένες χώρες[1, 2].

το λεξικό του ορισμού της απώλειας βάρους

Σήμερα τονίζεται από την EWGSOP2 ότι οι ιατροί έχουν συνεχώς αυξανόμενες δυνατότητες για την πρόληψη, την καθυστέρηση, τη θεραπεία και μερικές φορές ακόμη και την αναστροφή της σαρκοπενίας μέσω πρώιμων και αποτελεσματικών παρεμβάσεων.

Διαφορά της σαρκοπενίας από την καχεξία Το εξέχον κλινικό χαρακτηριστικό της καχεξίας είναι η απώλεια βάρους στους ενήλικες.

Έχουν προταθεί διαφορετικές διάγνωσης της σαρκοπενίας. Η αιτία πίσω από την απώλεια μυϊκής μάζας είτε καχεξία είτε σαρκοπενία μπορεί, ωστόσο, να είναι δυσδιάκριτη στην κλινική πράξη.

Επομένως, νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις, μόνες ή σε συνδυασμό, θα μπορούσαν να στοχεύουν και στις δύο καταστάσεις[3].

Σημασία του απόβαρου

Τοη Ευρωπαϊκή Ομάδα Εργασίας για τη Σαρκοπενία σε Ηλικιωμένους συνεδρίασε για να ενημερώσει τον αρχικό ορισμό της σαρκοπενίας: Εισήχθησαν νέες επιστημονικές και κλινικές γνώσεις για να τονιστεί η σημασία της απώλειας μυϊκής δύναμης ως κύριος δείκτης πιθανής σαρκοπενίας.

Επιπλέον, ο σκελετικός μυς δεν είναι μόνο το όργανο που σχετίζεται με την κινητικότητα, αλλά αναγνωρίζεται και ως δευτερεύον εκκριτικό όργανο, με ενδοκρινικές λειτουργίες να επηρεάζουν πολλά συστήματα και να διατηρούν την υγεία [4].

το λεξικό του ορισμού της απώλειας βάρους

Διαφορά της αδυναμίας frailty και σαρκοπενίας Η γήρανση χαρακτηρίζεται από τον καταβολισμό των μυών που οδηγεί σε σαρκοπενία και αδυναμία frailty. Πρόκειται για δύο γηριατρικά σύνδρομα με μερικώς επικαλυπτόμενους φαινοτύπους. Η πρωτοπαθής σαρκοπενία, δηλαδή η απώλεια μυϊκής μάζας και λειτουργίας που σχετίζεται μόνο με τη γήρανση, συνήθως προηγείται της αδυναμίας.

το λεξικό του ορισμού της απώλειας βάρους

Έτσι, η ευρωστία μέσω της σαρκοπενίας μετατρέπεται σε αδυναμία και αυτή οδηγεί στην αναπηρία, καταλήγοντας τελικά σε ένα θανατηφόρο αποτέλεσμα. Η αδυναμία που ορίζεται σύμφωνα με το μοντέλο φαινοτύπου περιλαμβάνει καταστάσεις όπως εξάντληση, εξασθένιση και βραδύτητα κινήσεων, ενώ η σαρκοπενία, που συνδυάζει τη μείωση της μυικής μάζας και λειτουργία και εστιάζεται πιο αυστηρά στους μύες.

Τύπος απόβαρου

Η αδυναμία σχετίζεται με την ηλικία, ενώ η σαρκοπενία σχετίζεται επίσης με ασθένειες, ασιτία και αχρησία. Γενικά, τα κριτήρια για τις δύο καταστάσεις αλληλεπικαλύπτονται, αλλά η αδυναμία απαιτεί το λεξικό του ορισμού της απώλειας βάρους βάρους, ενώ η σαρκοπενία απαιτεί απώλεια μυών. Τόσο η ταχύτητα βηματισμού, όσο και η δύναμη λαβής του χεριού προτείνονται να χρησιμοποιηθούν ως διαγνωστικά μέτρα για τις δύο καταστάσεις, καθώς η μυϊκή λειτουργία είναι ζωτικής σημασίας για οποιοδήποτε από τα δύο σύνδρομα.

Προτείνεται ότι ο προσυμπτωματικός έλεγχος ευθραυστότητας θα πρέπει να αποτελεί μέρος της συνολικής γηριατρικής αξιολόγησης που ξεκινά με τη μέτρηση της ικανότητας βάδισης και συμπληρώνεται με τη λήψη ιστορικού κόπωσης και χαμηλής δραστηριότητας.

γραμματική

Τα απλά ερωτηματολόγια είναι εφικτές κλινικές εναλλακτικές. Η θεραπεία της αδυναμίας και της σαρκοπενίας αλληλεπικαλύπτονται, δηλαδή παρέχουν επαρκή συμπληρώματα πρωτεΐνης και βιταμίνης D και ενθαρρύνουν την άσκηση με αντίσταση[5].

Ετυμολογία: Βιβλιογραφική Τεκμηρίωση: 1.

το λεξικό του ορισμού της απώλειας βάρους

J Frailty Aging ; 7: 2—9. Cachexia versus sarcopenia.

Πρόσφατες αναρτήσεις

Sarcopenia: revised European consensus on definition and diagnosis. Age Ageing.

το λεξικό του ορισμού της απώλειας βάρους

Cederholm T. Overlaps between Frailty and Sarcopenia Definitions. Nestle Nutr Inst Workshop Ser. Συνώνυμα: © Δρ. Δημήτριος Ν.