Εξασθενημένο κέντρο υγείας, Τι αισθάνεσαι;


Σπυρίδης, Νικόλαος Περίληψη Σκοπός της εργασίας είναι να εκτιμηθεί η κατάσταση εμβολιασμού των εφήβων της περιοχής ευθύνης του Κέντρου Υγείας Καστελλίου κατά το σχολικό έτοςκαι να γίνει σύγκριση των στοιχείων αυτών με άλλες μελέτες από την ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία.

εξασθενημένο κέντρο υγείας

Καταγράφηκε η εμβολιαστική κάλυψη των εφήβων τόσο για τα εμβόλια της εφηβείας, όσο και για τα εμβόλια της παιδικής ηλικίας. Επίσης έγινε καταγραφή της ηλικίας κατά την οποία πραγματοποιούνται τα εμβόλια της εφηβείας.

εξασθενημένο κέντρο υγείας

Πληθυσμός μελέτης-Μέθοδος: Η μελέτη αποτελεί επιδημιολογική έρευνα χρονικής στιγμής. Πραγματοποιήθηκε με καταγραφή των εμβολιασμών από τα Ατομικά Βιβλιάρια Υγείας εξασθενημένο κέντρο υγείας μαθητών των Λυκείων της περιοχής ευθύνης πλάκα ζεόλιθου Κ.

Τα ποσοστά αυτά ήταν αντίστοιχα με αυτά άλλων περιοχών της Ελλάδας.

εξασθενημένο κέντρο υγείας

Χαμηλά ήταν και τα ποσοστά πλήρους εμβολιασμού για τα εμβόλια της εφηβείας. Χαρακτηριστικό είναι ότι τα εμβόλια της εφηβείας πραγματοποιούνται αργότερα από τη συνιστώμενη ηλικία, αλλά κοντά σε αυτή.

εξασθενημένο κέντρο υγείας

Διάμεση ηλικία που οι έφηβοι της μελέτης εμβολιάζονται με Tdap είναι τα 12,73 έτη ηλικιακό εξασθενημένο κέντρο υγείας 9,48 έτητο MenACWY τα 12,9 έτη εύρος 10,9 — 17,6 έτη, ενώ η μέση ηλικία που τα έφηβα κορίτσια ξεκινάνε τον εμβολιασμό έναντι του ιού HPV είναι τα 13,7 έτη minimum 11,67 έτη, maximum 17,65 έτη, SD: ±1, Συμπεράσματα: Η εμβολιαστική κάλυψη των εφήβων της περιοχής ευθύνης του Κ.

Καστελλίου όσον αφορά στα εμβόλια της παιδικής ηλικίας είναι σε υψηλά ποσοστά. Σημαντικό είναι το γεγονός ότι οι έφηβοι που είναι εμβολιασμένοι για τα εμβόλια αυτά, λαμβάνουν τα εμβόλια τους σε μεγαλύτερη ηλικία από τη συνιστώμενη.

εξασθενημένο κέντρο υγείας

Χρειάζεται επομένως να σχεδιαστεί η κατάλληλη στρατηγική για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των εφήβων και των γονέων τους για τη χρησιμότητα των εμβολίων της εφηβείας, αλλά και για τη σημασία της κατάλληλης ηλικίας που αυτά θα χορηγηθούν.