Αποδυνάμωση των διαγώνιων λωρίδων


αποδυναμωμένο τσάι μέντας

Αθήνας τομε στόχο τη μελέτη και συντήρηση 8 πάνινων κουκλών με παραδοσιακές φορεσιές της Φλώρινας. Η μελέτη ξεκινά με τον προσδιορισμό αποδυνάμωση των διαγώνιων λωρίδων ιστορικού πλαισίου κατασκευής των αντικειμένων και την αναγνώριση των ενδυμάτων με λαογραφική βάση, διαχωρίζοντας τις φορεσιές σε 4 χωρικές και 4 αστικές. Στη συνέχεια, εξετάζεται η τεχνολογία κατασκευής τους με μακροσκοπική και μικροσκοπική παρατήρηση, καθώς και με άλλες ενόργανες μεθόδους, με σκοπό τον προγραμματισμό των επεμβάσεων συντήρησης.

πώς να χάσετε βάρος αλλά να παραμείνετε υγιείς

Καταγράφεται η γενική κατάσταση διατήρησης των αντικειμένων, ως αποτέλεσμα πιθανών προγενέστερων επεμβάσεων συντήρησης, σε συνδυασμό με τους κυρίοτερους παράγοντες φθοράς των υφασμάτων. Έπειτα, περιγράφονται οι επεμβάσεις συντήρησης που εφαρμόστηκαν για κάθε τεμάχιο, με κυριότερες τον καθαρισμό επιφανειακό, υγρό, με διαλύτες, κ.

Τέλος, αναφέρεται ο τρόπος επανατοποποθέτησης των ενδυμάτων στις κούκλες με χρήση ταινιών Velcro® και προτείνονται τρόποι ασφαλούς έκθεσης, με κατάλληλες περιβαλλοντικές συνθήκες και σταθερά στηρίγματα.

Αζτέκος άργιλος για απώλεια βάρους

Show less Πτυχιακή εργασία που εκπονήθηκε στο Τ. Η μελέτη ξεκινά με τον προσδιορισμό του ιστορικού πλαισίου κατασκευής των αντικειμένων και την… Read more.